1/VIII. fejezet. A sütőcukrászati termékek és nyersanyagok minőségvizsgálata (Keményffi Gábor)

A sütőcukrászati termékek és nyersanyagok minőségvizsgálata

A sütőcukrásznak – legalább nagy vonásokban – tudnia kell azt, hogy a cukrászat nyersanyagaiban és késztermékeiben milyen alkotórészek határozhatók meg és a meghatározás milyen módon történik.
Míg a nyersanyagok vizsgálati módszerei csak kis részben érzékszerveik és a főhangsúly a kémiai vizsgálatokon van, addig a késztermékek vizsgálatában ez idő szerint az érzékszervi vizsgálat a döntőbb.

Cukrásztankönyv

Ruszwurm Cukrászda
1014 Budapest
Szentháromság u. 7.

Tulajdonos:
Szamos Miklós
Üzletvezetők:
Nedoba Erika

Vezető cukrász:
Ozsvalt Péter